Laila B. fra Lødingen. Det er meg. Alltid impulsiv og kreativ.
Til tider litt for mye av både det ene og det andre.

Så ble jeg kasta under bussen, rygga over og trampa på.
Jeg kunne ha blitt liggende der. Men det bor ikke i meg. Jeg må opp og det må ut.

Men jeg må ikke ut. Jeg søker ikke offentlighetens lys, men min kunst gjør det nå. «Min kamp, min kunst».
Kreativiteten har løftet meg opp og jeg ble funnet. Morten er nå min portvokter og kanskje venn.
Snart er jeg ferdigsonet, alle lenker er av og hvem vet hva som da vil skje.

Velkommen til min første utstilling PUBLIC ENEMY på Arendalsuka den 15.august. 


Laila B. fra Lødingen
mor, kunstner, trussel mot demokratiet